Podział majątku – pomoc adwokata z Wrocławia

Podział majątku jest jednym z najtrudniejszych elementów procesu rozwodowego. W Polsce małżonkowie mają w zasadzie dwie opcje – mogą zawrzeć umowę lub zdecydować się na orzeczenie sądu. Bez względu na wybór warto skorzystać z pomocy adwokata. Doradzi on i pomoże we wszystkich kwestiach dotyczących podziału majątku, takich jak jego wartość, forma i sposób. Przykładowo, jeśli majątek obejmuje nieruchomości, adwokat może pomóc w ustaleniu ich wartości rynkowej oraz w określeniu, czy przysługuje prawo do zachowku.

Adwokat może również pomóc w ustaleniu, co zostanie podzielone między małżonków. Rozdzielność majątkowa nie oznacza bowiem, że każdy z małżonków dostanie po połowie. Istnieje wiele czynników, które wpływają na podział majątku, takie jak długość trwania małżeństwa i wkład każdego z małżonków w jego powstanie. W przypadku niemożności porozumienia się między małżonkami co do podziału majątku adwokat może reprezentować swojego klienta przed sądem. Wówczas to sąd podejmie decyzję o tym, jak majątek zostanie podzielony. Warto również pamiętać o tym, że adwokat może pomóc w rozwiązaniu innych problemów związanych z rozwodem, takich jak ustalenie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

 

Co jest brane pod uwagę podczas podziału majątku?

Podczas podziału majątku pod uwagę jest branych wiele kwestii. Mają one wpływ na sposób porozumienia między małżonkami, a także na wysokość majątku przypadającego na każdą osobę. Przede wszystkim znaczenie mają dobra majątkowe, ich wartość, a także to, jak zostały nabyte. Poza tym istotna jest indywidualna sytuacja życiowa stron, a także czas trwania małżeństwa oraz to, jak wygląda sytuacja małżonków, np. jakie są potrzeby dotyczące utrzymywania i wychowywania dzieci.